Welkom bij de RoermondAtlas!


Betrouwbare informatie is het fundament van goed beleid en ondernemerschap. Etil beschikt op basis van haar 80-jarige onderzoekservaring over een bulk aan data met betrekking tot diverse thema's en onderwerpen. De "RoermondAtlas" transformeert deze data naar informatie. Deze informatie over de sociaal-economische en ruimtelijke structuren en ontwikkelingen in Roermond wordt in de atlas op een overzichtelijke manier geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. Zowel voor gemeenten zelf als voor marktpartijen is Etil van mening dat deze informatiebron een solide basis geeft voor beleids- of strategiebeslissingen. De RoermondAtlas bestaat uit een groot aantal onderwerpen, welke één keer per jaar geactualiseerd worden. De informatie is afkomstig van openbare bronnen zoals het CBS, maar ook van monitors die Etil in eigen beheer of in opdracht van derden uitvoert.

De RoermondAtlas is een spin-off van de door Etil research group ontwikkelde LimburgAtlas en maakt deel uit van de Etil Geonavigator. De RoermondAtlas is mede tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Roermond en Esri Nederland. De Atlassen zijn publiek toegankelijk.